Logo MSK CzestMAN

Miejska Sieć Komputerowa CzestMAN

DZIAŁALNOŚĆ MSK CzestMAN

Miejska sieć komputerowa CzestMAN jest częścią akademickiej Ogólnopolskiej Sieci Optycznej PIONIER i stanowi integralny element ogólnopolskiej infrastruktury informatycznej nauki polskiej, obejmującej centra Komputerów Dużej Mocy (KDM) i akademickie sieci miejskie (sieci MAN) w 22 wiodących ośrodkach akademickich w Polsce.

Głównym zadaniem MSK CzestMAN jest wspieranie procesu badań naukowych, tworzenie środowisk dla działania wymagających aplikacji i udostępnianie nowoczesnych usług z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej. Aby móc w pełni realizować główne cele, niezbędne jest utrzymanie wydajnego szkieletu sieci kampusowej, która na przestrzeni ponad 25 lat działalności MSK CzestMAN jest sukcesywnie rozbudowywana i modernizowana z uwzględnieniem najnowocześniejszych standardów. Jest to możliwe dzięki stałemu pozyskiwaniu znacznych środków finansowych z budżetu państwa oraz w ramach realizowanych projektów. Najbardziej znacząca inwestycja w tym zakresie to zakończona w 2015 r. budowa od podstaw nowej sieci światłowodowej w kampusie PCz, na obszarze pomiędzy ulicami Armii Krajowej, Akademickiej, Dekabrystów, Dąbrowskiego. Jej koszt wyniósł około 450 tysięcy zł. Nowy kabel światłowodowy połączył następujące lokalizacje: węzeł CzestMAN-Centrala (Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów) przy ul. Armii Krajowej 19, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki - ul. Armii Krajowej 21, Klub Politechnik, DS Maluch, DS Herkules, DS Skrzat (budynek Uniwrsytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza), węzeł CzestMAN-Pionier przy ul. Dąbrowskiego 71. Pozostałe lokalizacje w kampusie (Wydział Elektryczny, Wydział Zarządzania, Wydział Budownictwa, DS Bliźniak, oraz jednostki uczelniane i administracja PCz przy ul. Dąbrowskiego 69) zostały dołączone do nowej sieci kampusowej z wykorzystaniem istniejącej już sieci światłowodowej. Inwestycja rozwiązała problem braku włókien światłowodowych i stworzyła możliwości zestawiania nowych połączeń w całej sieci CzestMAN.

MSK CzestMAN w ramach swojej działalności udostępnia zarówno dla środowiska akademickiego, jak i dla otoczenia komercyjnego szereg usług teleinformatycznych; od powszechnej usługi dostępu do sieci Internet dla lokalnych przedsiębiorstw i operatorów telekomunikacyjnych do specjalistycznych usług obliczeniowych dla środowiska naukowego.