Logo MSK CzestMAN

Miejska Sieć Komputerowa CzestMAN

Logo projektu PIONIER-LAB

Głównym celem projektu PIONIER-LAB jest zapewnienie wsparcia w zakresie technologii ICT dla użytkowników prowadzących badania wykraczające poza obszar ICT, umożliwiając tym samym prowadzenie interdyscyplinarnych badań w kluczowych obszarach badawczych w ekosystemie PIONIER-LAB. Ponadto, celem Projektu jest również umożliwienie prowadzenia badań w kluczowych obszarach z zakresu nowych technologii związanych z Internetem społecznościowym, bezpiecznym e-handlem oraz sieciami nowych generacji.
Osiągnięcie celów Projektu będzie możliwe dzięki budowie zintegrowanego ekosystemu zaawansowanych infrastruktur badawczych w następujących domenach:

  • Bezpieczeństwo sieciowe, obejmujące infrastrukturę związaną z ochroną sieci i systemów obliczeniowych opartą na adaptacyjnych i inteligentnych systemach wykrywaniem ataków i ochrony danych.
  • Rozproszone systemy transakcyjne, obejmujące infrastrukturę badawczą związaną z rozproszonymi rejestrami do badań nad nowymi technologiami w zakresie zapewnienia spójności danych w sieciach p2p.
  • Sztuczna inteligencja, obejmującą inteligentne systemy wspomagania decyzji, automatycznego wnioskowania oraz autonomicznego podejmowania decyzji na podstawie wyuczonych wzorców oraz ich ciągłego udoskonalania na podstawie nowych danych.
  • Internet społecznościowy, obejmujący nowe technologie i rozwiązania istotne z punktu widzenia indywidualnych potrzebach użytkowników i umożliwiające wdrożenie innowacyjnych i spersonalizowanych usług społeczeństwa informacyjnego.
  • Technologie multimedialne, obejmujące systemy interaktywne, multimedia wysokiej jakości, VR i AR.
  • Technologie sieciowe, obejmujące nowoczesne systemy transmisji, zarówno światłowodowej jak i bezprzewodowej na poziomie regionalnych ośrodków naukowo- badawczych.

Strona projektu PIONIER-LAB
Logo Funduszy Europejskich Flaga Rzeczypospolitej Polskiej  Flaga UE