Logo MSK CzestMAN

Miejska Sieć Komputerowa CzestMAN

DOKUMENTY DO POBRANIA

Usługi sieciowe

  • Regulamin świadczenia usług przez Politechnikę Częstochowską Miejską Sieć Komputerową CzestMAN Ikona dokumentu PDF
  • Zamówienie usług MSK CzestMAN Ikona dokumentu PDF
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem świadczenia usług przez MSK CzestMAN Ikona dokumentu PDF

Centralny Punkt Logowania

  • Regulamin korzystania z zewnętrznych usług sieciowych dostępnych poprzez Centralny Punkt Logowania Ikona dokumentu PDF
  • Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa logowania Ikona dokumentu PDF