Logo MSK CzestMAN

Miejska Sieć Komputerowa CzestMAN

SIEĆ MSK CzestMAN

Aktualnie szkielet akademickiej sieci CzestMAN tworzą urządzenia zakupione w ramach projektu NewMAN. Są to routery MX-480 i MX-80 firmy Juniper, które realizują protokoły BGP, MPLS, VPLS, ISIS, OSPF, RSVP.