Logo MSK CzestMAN

Miejska Sieć Komputerowa CzestMAN

USŁUGI MSK CzestMAN

 • nowoczesne usługi chmurowe:
  • aplikacje naukowo-inżynierskie
  • maszyny wirtualne
  • chmurowa baza danych MySQL
  • dostęp do pakietu Microsoft Office 365 (O365)
 • platforma e-learningowa,
 • usługi powszechnej archiwizacji oraz platforma Nextcloud (dokumenty docs.pcz.pl (dostęp tylko z sieci PCz) oraz dysk w chmurze cloud.pcz.pl),
 • dostęp do bezprzewodowej sieci eduroam,
 • dostęp do VPN,
 • usługa logowania federacyjnego wykorzystywanego w usługach Sieci Pionier oraz MSK CzestMAN,
 • usługi wideokonferencji wysokiej rozdzielczości,
 • obsługa certyfikatów SSL,
 • obsługa serwerów licencji (Ansys, Matlab, Mathematica, Mathcad).