Logo MSK CzestMAN

Miejska Sieć Komputerowa CzestMAN

KONTAKT

Politechnika Częstochowska,
Miejska Sieć Komputerowa CzestMAN

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 71
42-201 Częstochowa
NIP 573-011-14-01
e-mail: biuro@man.pcz.pl

Dyrektor MSK CzestMAN

prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski

Sekretariat

tel. (34) 3250 299

Projekty i usługi dla środowiska akademickiego

Platon, Man-HA, Sieć eduroam, Logowanie federacyjne:

Piotr Dzierżak
Tomasz Chmiel
tel. (34) 3250 295

Platforma e-Learningowa, Nextcloud:

Łukasz Kuczyński
tel. (34) 3250 317

Kontakt w sprawach dotyczących infrastruktury, usług telekomunikacyjnych, umów i opłat:

Wojciech Różycki
tel. (34) 3250 317
e-mail: woj@man.pcz.pl

Marcin Woźniak
tel. (34) 3250 319
e-mail: marcin.wozniak@man.pcz.pl

Kontakt w sprawach technicznych związanych z infrastrukturą sieciową

noc@man.pcz.pl