Logo MSK CzestMAN

Miejska Sieć Komputerowa CzestMAN

Zasoby i oprogramowanie

Usługi chmurowe zbudowane w oparciu o innowacyjną infrastrukturę obliczeniowo-usługową, o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczają aplikacji naukowo-inżynierskich, maszyn wirtualnych, chmurową bazę danych MySQL (dla maszyn wirtualnych i aplikacji w chmurze) oraz umożliwiają dostęp do pakietu Microsoft Office 365 (O365). Zapewniają szerokiemu gronu użytkowników ze środowisk akademickich i badawczych elastyczny, skalowalny dostęp do specyficznych aplikacji, zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux. Dostęp do maszyn wirtualnych odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych protokołów zdalnego dostępu takich jak Remote Desktop Protocol (RDP) czy też NoMachine (NX), zapewniających bezpieczny i wydajny sposób dostępu do zdalnego pulpitu. Usługi chmurowe po raz pierwszy zostały udostępnione w 2012 r. (projekt PLATON) i od tamtej pory ciągle ewoluują, aby sprostać rosnącym potrzebom użytkowników.

Aplikacje udostępniane dla studentów i pracowników uczelni w chmurze cloud.pionier.net.pl:

 • Adina 9.7.3
 • Adobe Design Premium CS 5.5
 • Adobe Premiere Pro CS 5.5
 • Ansys Academic Research 2020R1
 • Ansys Academic Teaching 2020R1
 • AutoCAD 2013
 • CorelDRAW 2021
 • InTouch 2017
 • LabView 2016
 • Maple 16
 • Mathcad 15/Prime 2
 • Mathematica 13.3
 • Matlab 2021b Academic

Oprogramowanie dostępne do pobrania i instalacji na komputerach lokalnych

Zaloguj się aby uzyskać możliwość pobrania oprogramowania

 • Matlab R2021b, R2022a
 • Statistica
 • Corel DRAW Graphics Suite 2021

Profil Politechniki Częstochowskiej w portalu mathworks.com » www.mathworks.com/academia/tah-portal/politechnika-czestochowska-31513269.html
Uwaga! Na przełomie września/października 2023 firma Mathworks zmieniła politykę dostepu do swoich zasobów, wymaga od studentów kont pocztowych w domenie student.pcz.pl. Należy zatem zmienić adres email w systemie USOS usosweb.pcz.pl.