Logo MSK CzestMAN
Politechnika Częstochowska

Miejska Sieć Komputerowa CzestMAN

Obraz nawiązujący do progrmu Statistica

Oprogramowanie STATISTICA dla wszystkich pracowników i studentów
Politechniki Częstochowskiej

W związku z zakupem akademickiej licencji typu Site License oprogramowania Statistica uprzejmie infromujemy, że pracownicy i studenci naszej Uczelni mogą uzyskać dostęp do najnowszej wersji oprogramowania STATISTICA z dodatkowymi pakietami: Zestaw MAPY oraz Zestaw PLUS.

Licencja jest ważna do 31 marca 2024 r.

W celu uzyskania nowego dostępu lub przedłużenia aktualnie wykorzystywanego oprogramowania prosimy o kontakt z lokalnymi koordynatorami na wydziałach:PRZEDŁUŻENIE DZIAŁANIA STATISTICA

Aby przedłużyć działanie aktualnie zainstalowanego oprogramowania Statistica, należy użyć nowych plików licencji (dostępnych na naszej stronie po zalogowaniu) oraz postępować zgodnie z instrukcją:

Przedłużenie Zestawu Mapy
a) Dotyczy programów Statistica 12.5 i 13.1:

Aby przedłużyć działanie Zestawu Mapy należy użyć pliku licencyjnego License12.5-13.1.xml
Plik należy skopiować do katalogu, w którym zestaw jest zainstalowany (domyślnie C:\Program Files\StatSoft\Zestawy analityczne).

Jeżeli po skopiowaniu pliku licencyjnego i uruchomieniu Statistica, Zestaw Mapy nadal nie będzie działać, wówczas należy wybrać w Statistica menu
Narzędzia -> Makro -> Dodatki (w przypadku wstążki Podstawowe -> Makro -> Dodatki), zaznaczyć "Zestawy Analityczne" i kliknąć "Przeinstaluj".

Po podmianie pliku licencji, w programie Statistica oprócz Zestawu Mapy będzie widoczny również Zestaw PLUS, który oferuje znacznie szerszą funkcjonalność.

b) Dotyczy programów Statistica 13.3:

Aby przedłużyć działanie Zestawu Mapy należy użyć załączonego pliku licencyjnego License13.3.xml.
Plik należy skopiować do katalogu, w którym zestaw jest zainstalowany (domyślnie C:\Program Files\StatSoft\Zestawy analityczne).

Dodatkowo po skopiowaniu pliku licencyjnego License13.3.xml należy uruchomić oprogramowanie Statistica, w menu wchodzimy do Zestaw Mapy -> O programie, w przywołanym oknie klikamy „Wczytaj plik licencji” i wskazujemy plik License13.3.xml zapisany uprzednio w folderze C:\Program Files\StatSoft\Zestawy analityczne.

Po podmianie pliku licencji, w programie Statistica oprócz Zestawu Mapy będzie widoczny również Zestaw PLUS, który oferuje znacznie szerszą funkcjonalność.


NOWE KLUCZE INSTALACYJNE

Klucze instalacyjne dla nowych instalacji dostępne są u koordynatorów wydziałowych.

Uwaga: Statistica w wersji 13 nie jest kompatybilna z Windows XP i 2003 Server. Statistica w wersji 13 może być instalowana na systemie Windows 7 i nowszym, oraz ich odpowiednikach serwerowych. Użytkownikom korzystającym jeszcze ze Statistica 12.5 na systemach Windows XP i 2003 Server zalecamy przedłużenie działania tej wersji, gdyż instalacja najnowszej wersji Statistica 13 na tych starych systemach nie jest możliwa.

Instalator Statistica należy pobrać ze strony: https://www.statsoft.pl/zasoby/do-pobrania/au3j7nj38f/
(dostępny po założeniu konta na stronie StatSoft Polska i zalogowaniu). Program należy pobrać w ciągu najbliższego tygodnia, zarchiwizować i zainstalować w dogodnym terminie zgodnie z instrukcją instalacji dostępną na ww. stronie.

Wszystkie obecnie realizowane zamówienia na Statistica, w tym przedłużenia, podlegają warunkom właściwym dla produktów TIBCO Software określonym w umowie licencyjnej dostępnej pod adresem https://terms.tibco.com/#end-user-license-agreement .

Instalacja Zestawu PLUS, Zestawu Mapy

Instalację Zestawów należy przeprowadzić z odrębnego instalatora dostępnego na stronie: https://www.statsoft.pl/zasoby/do-pobrania/zestawy-analityczne-2/ (dostępny po założeniu konta na stronie StatSoft Polska i zalogowaniu). Po instalacji dodatku należy zapisać na dysku komputera (najlepiej w folderze instalacyjnym Zestawów analitycznych – domyślnie jest to folder C:\Program Files\StatSoft\Zestawy analityczne) odpowiedni plik licencji o nazwie License.xml w zależności od zainstalowanej wersji Statistica (jednostanowiskowa lub sieciowa) – plik dostępny u koordynatorów wydziałowych. Następnie uruchamiamy Statistica – podczas uruchamiania programu Statistica należy wskazać plik License.xml zapisany uprzednio w folderze C:\Program Files\StatSoft\Zestawy analityczne. Jeśli Statistica nie zapyta o wskazanie pliku licencji, wówczas po uruchomieniu Statistica w menu wchodzimy do np. Zestaw Plus -> O programie, w przywołanym oknie klikamy „Wczytaj plik licencji” i wskazujemy plik License.xml zapisany uprzednio w folderze C:\Program Files\StatSoft\Zestawy analityczne.


NOWE KLUCZE INSTALACYJNE WERSJI SIECIOWEJ

Klucze instalacyjne wersji sieciowej dostępne są u koordynatorów wydziałowych lub w MSK CzestMAN.
W celu uzyskania dostępu do kluczy instalcyjnych wersji sieciowej prosimy o kontakt mailowy: marcin.wozniak@pcz.pl


KARTA REJESTRACYJNA

Każdy użytkownik przed zainstalowaniem lub przedłużeniem oprogramowania powinien wypełnić kartę rejestracyjną zamieszczoną na pod linkiem:
KARTA REJESTRACYJNA .
Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga posiadania konta w domenie pcz.pl.
Informacje w niej zawarte będą przesyłane do StatSoft Polska (w celu rejestracji użytkownika) i do administratora licencji w naszej uczelni (w celu weryfikacji czy dany użytkownik jest osobą uprawnioną do korzystania z programu).


Zapraszamy do odwiedzenia strony http://www.StatSoft.pl gdzie można znaleźć wiele interesujących informacji o programach z rodziny Statistica i analizie danych.