Logo MSK CzestMAN

Miejska Sieć Komputerowa CzestMAN

Logo projektu clusterix

PIONIER NEWS Ludzie i technologie - Projekt CLUSTERIX


Krajowy Klaster Linuksowy CLUSTERIX (National CLUSTER of LinuX System) był wspólną inicjatywą dwunastu polskich jednostek naukowych gdzie koordynatorem projektu była Politechnika Częstochowska, a kierownikiem profesor Roman Wyrzykowski. Celem systemu CLUSTERIX było umożliwienie wszechstronnego wykorzystania zasobów w zakresie prowadzenia zaawansowanych obliczeń wielkiej skali w zależności od potrzeb. Położenie geograficzne przestało mieć jakiekolwiek znaczenie, a w pełni operacyjny rozproszony klaster nowej generacji o dynamicznie zmieniającej się wielkości, pozwolił na udostępnienie zasobów, aplikacji i usług powstałych w ramach programu PIONIER innym użytkownikom sieci, rozproszonym w całym kraju, a nawet na świecie.

źródło: https://www.news.pionier.net.pl/projekt-clusterix/

Więcej na temat realizacji projektu CLUSTERIX w Politechnice Częstochowskiej można znaleźć na naszej stronie w zakładce Projekty B+R / CLUSTERIX


Logo projektu pionier-lab

Projekt PIONIER-LAB otrzymał notyfikację z Komisji Europejskiej


Po wieloletnim procesie projekt PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji otrzymał notyfikację z Komisji Europejskiej. Decyzja ta oznacza uruchomienie w pełni prac w projekcie. Projekt realizowany będzie przez 21 partnerów, a jego liderem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Więcej na temat realizacji projektu PIOINIER-LAB w Politechnice Częstochowskiej można znaleźć na naszej stronie w zakładce Projekty B+R / PIONIER-LAB

Dofinansowanie z budżetu państwa

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN


Politechnika Częstochowska otrzymała dofinansowanie w postaci dotacji celowych nr 7083/II/SP/2020 oraz nr 7242/II/SP/2021 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN".Instalacja infrastruktury projektu PRACE-LAB w MSK CzestMAN


W grudniu 2020 roku w serwerowni głównej MSK CzestMAN została uruchomiona ifrastruktura projektu PRACE-LAB. Instalacja, uruchomienie oraz testy trwały w sumie 2 tygodnie, z czego najdłuższym etapem było okanlowanie infrastruktury. Zrealizowana instalacja stanowi element rozproszonej infrastruktury danych o łącznej pojemności rzędu 200PB i wydajności na poziomie 477GB/s, rozmieszczonej w największych polskich ośrodkach akademickich biorących udział w projekcie: Gdańsku, Białymstoku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Częstochowie, Kielcach oraz Łodzi. Tak zbudowany system podłączony zostanie do krajowej akademickiej sieci PIONIER oraz europejskiej sieci szerokopasmowej GEANT. W dalszym etapie planowana jest integracja tej infrastruktury z europejskimi systemami EuroHPC oraz PRACE.

2.01.2021


Działalność MSK CzestMAN

Miejska sieć komputerowa CzestMAN jest częścią akademickiej Ogólnopolskiej Sieci Optycznej PIONIER i stanowi integralny element ogólnopolskiej infrastruktury informatycznej nauki polskiej, obejmującej centra Komputerów Dużej Mocy (KDM) i akademickie sieci miejskie (sieci MAN) w 22 wiodących ośrodkach akademickich w Polsce.


Głównym zadaniem MSK CzestMAN jest wspieranie procesu badań naukowych, tworzenie środowisk dla działania wymagających aplikacji i udostępnianie nowoczesnych usług z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej. Aby móc w pełni realizować główne cele, niezbędne jest utrzymanie wydajnego szkieletu sieci kampusowej, która na przestrzeni ponad 25 lat działalności MSK CzestMAN jest sukcesywnie rozbudowywana i modernizowana z uwzględnieniem najnowocześniejszych standardów. Jest to możliwe dzięki stałemu pozyskiwaniu znacznych środków finansowych z budżetu państwa oraz w ramach realizowanych projektów. Najbardziej znacząca inwestycja w tym zakresie to zakończona w 2015 r. budowa od podstaw nowej sieci światłowodowej w kampusie PCz, na obszarze pomiędzy ulicami Armii Krajowej, Akademickiej, Dekabrystów, Dąbrowskiego. Jej koszt wyniósł około 450 tysięcy zł. Nowy kabel światłowodowy połączył następujące lokalizacje: węzeł CzestMAN-Centrala (Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów) przy ul. Armii Krajowej 19, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki - ul. Armii Krajowej 21, Klub Politechnik, DS Maluch, DS Herkules, DS Skrzat (budynek Uniwrsytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza), węzeł CzestMAN-Pionier przy ul. Dąbrowskiego 71. Pozostałe lokalizacje w kampusie (Wydział Elektryczny, Wydział Zarządzania, Wydział Budownictwa, DS Bliźniak, oraz jednostki uczelniane i administracja PCz przy ul. Dąbrowskiego 69) zostały dołączone do nowej sieci kampusowej z wykorzystaniem istniejącej już sieci światłowodowej. Inwestycja rozwiązała problem braku włókien światłowodowych i stworzyła możliwości zestawiania nowych połączeń w całej sieci CzestMAN.


MSK CzestMAN w ramach swojej działalności udostępnia zarówno dla środowiska akademickiego, jak i dla otoczenia komercyjnego szereg usług teleinformatycznych; od powszechnej usługi dostępu do sieci Internet dla lokalnych przedsiębiorstw i operatorów telekomunikacyjnych do specjalistycznych usług obliczeniowych dla środowiska naukowego.